KNX automatizace budov – elektroinstalace pro úsporu energie a její komfortní ovládání

Při výstavbě nového objektu, rodinného domu či bytu anebo při jeho rekonstrukci si zpravidla představujeme pohodlné bydlení s maximálně možným stupněm komfortu a současně i s výrazně nízkou spotřebu energií. Těchto výsledků dosahujeme dosud nejčastěji nasazením specializovaných řídicích systémů, dokonale regulujících spotřebu. V tom případě máme jeden řídicí systém pro ovládání topení, další pro řízení chlazení a ještě jiné lokální systémy pro řízení provozu žaluzií, osvětlení a dalších funkcí. Každý z nich jistě dokáže uspořit energii oproti neregulovanému stavu. Avšak žádný nespolupracuje s ostatními systémy, a tedy nemůže minimalizovat celkovou spotřebu energie.

To všechno a ještě mnohem více funkcí snadno zvládne systémová elektrická instalace EIB. Jednotlivé prvky jediného společného systému mohou být určeny současně i pro několik účelů. Anebo jediným přístrojem, obsahujícím termostat, displej, přijímač dálkového infračerveného ovládání, tlačítkové ovladače, je možno ovládat více funkcí. Termostat slouží k řízení topení i chlazení, případně i ventilace. Kromě zabezpečení objektu slouží okenní kontakt rovněž pro blokování topení nebo chlazení po dobu větrání a také pro indikaci otevření okna. Snímač přítomnosti zabezpečí nejen provoz osvětlení po dobu přítomnosti a současně jeho regulaci na stálou osvětlenost, ale v závislosti na přítomnosti osob automaticky mění režim provozu vytápění a v době aktivace podává zabezpečovacímu systému informace o pohybu nežádoucích osob.

Povětrnostní stanice bude řídit žaluzie, markýzy, okna či dveře, ale také vytápění přístupových cest nebo okapových žlabů v závislosti na okamžitém stavu počasí. Odtud potom pramení snížení pořizovacích i provozních nákladů. Navíc lze snadno optimalizovat spotřebu při nesníženém komfortu a současně i snížit hodnotu jističe před elektroměrem. Samozřejmostí je ovládání po telefonu, ISDN či Internetu. Vizualizace dovoluje okamžitý přehled o stavu spotřebičů a umožňuje operativní zásah.

Výhody, které systém EIB přináší, a to při nízké spotřebě silových vodičů:

  • spínání i stmívání osvětlení (včetně libovolných scén)
  • řízení elektricky ovládaných žaluzií, rolet, markýz, oken, vrat či dveří
  • ovládání provozu dalších elektrických spotřebičů
  • ekonomický a současně komfortní provoz vytápění, větrání, klimatizace
  • nadstandardní funkce, jako např. centrální ovládání
  • optimalizace spotřeby s libovolně proměnnými logickými vazbami
  • vizualizace, vytváření dojmu přítomnosti
  • spolupráce s elektronickým zabezpečovacím systémem
  • požární signalizace, protokolování událostí tiskem nebo na PC
  • dálkové ovládání a hlášení po telefonu, ISDN, Internetu a mnoho dalších funkcí, i s možností ručního zásahu v automatickém režimu (např. zalévání zahrady apod.).