Zkoušky a revize

  • elektrických zařízení
  • uvedení do provozu
  • výchozí revize
  • periodické revize
  • smlouvy PRE