O2 Aréna

Francouzská Restaurace – vestavba nové restaurace