Produkty a služby

Silnoproudá zařízení

 • transformovny VN/NN
 • kabelové rozvody
 • kompenzace jalového výkonu
 • průmyslové rozvody
 • výrobní objekty
 • administrativní budovy
 • obchodní objekty
 • obytné objekty
 • sportovní stavby
 • inteligentní budovy KNX

Slaboproudá zařízení

 • telefonní rozvody
 • počítačové sítě
 • dorozumívací zařízení audio-video
 • docházkové a přístupové systémy
 • elektrické zabezpečovací zařízení
 • elektrická požární signalizace

Zkoušky a revize

 • elektrických zařízení
 • uvedení do provozu
 • výchozí revize
 • periodické revize
 • smlouvy PRE

Inteligentní budovy KNX

 • spínání i stmívání osvětlení
 • řízení elektricky ovládaných žaluzií
 • ovládání provozu dalších elektrických spotřebičů
 • komfortní provoz vytápění, větrání, klimatizace
 • centrální ovládání
 • optimalizace spotřeby
 • vizualizace
 • vytváření dojmu přítomnosti

Dodávka a montáž osvětlení

 • průmyslová svítidla
 • interiérová svítidla
 • venkovní svítidla
 • úsporná opatření
 • modernizace osvětlovacích soustav
 • kalkulace návratnosti
 • návrh a výpočet umělého osvětlení
 • měření umělého osvětlení