IDEAL automotive

  • Ostrov u Stříbra – změna užívání výrobních prostor
  • Stříbro – změna užívání výrobních prostor
  • BOR u TAchova – změna užívání výrobních prostor, trafostanice