Střední odborná škola

Pobřežní, Praha 8 – rekonstrukce školní jídelny a kuchyně